Förbigå menyn
Jägaresplanaden

Jägaresplanaden

Jägaresplanaden, Vasa

Esplanaden har namngetts till minnet av jägarna. Jägarna hörde till Jägarbataljon nr 27 och fick sin militärutbildning i Tyskland vid den tid då Finland blev självständigt åren 1915–1918.

Jägaresplanaden är en öppen park med gräsmattor. I området växer många vackra tallar, som skapar en lugn och grön omgivning för att vistas i.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, C1

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16