Förbigå menyn

Länsimetsän koulu

Länsimetsän koulu är en finskspråkig skola med grundläggande utbildning för årskurserna 1-6.

Länsimetsän koulu är en finskspråkig skola med grundläggande utbildning för årskurserna 1-6.

Förutom allmän undervisning på finska har skolan komplett språkbadsundervisning i svenska på ett tidigt stadium. Vidare kan man i Länsimetsän koulu utöver engelska och svenska även läsa tyska som tillvalsämne på fjärde klassen.

Vår skola ligger i en naturnära miljö, vilket också märks i vår undervisning. Gården som är planerad som ett närmotionsområde erbjuder många olika möjligheter för gymnastiktimmarna och rasterna. Vi uppskattar traditioner, men vårt mål är att också vara en modern, på framtiden inriktad skola som fungerar öppet och där informationsteknologin används aktivt och utgör en viktig del av inlärningen.

Skolan har en aktiv elevkår och föräldraförening. Till våra egna traditioner hör bland annat lekfulla evenemang som vi ordnar varje år, till exempel miniolympiska spelen, minimaraton och multiplikationstabelltävlingar. Utvecklande av läsintresset och förbättrande av läskunnigheten har en central roll i skolan.

Skolan har ett Instagram-konto och med hjälp av det kan man bekanta sig med skolans vardag och fest.

Språkbadsundervisning

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post