Förbigå menyn
Tanssioppilaat pitävät tanssipariaan kädestä kiinni esityksen aikana.

Skapa i Vasaregionen-projektet

Projektets målsättning är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet och jämlikhet för barn och unga samt utvidga konstundervisningens utbud. 

Skapa i Vasaregionen –projektet har beviljats 62 000 euro i stöd för året 2023 och 270 000 € för åren 2024-2026 av Svenska Kulturfonden. 

Konstfostran för specialgrupper, ordkonst och samarbeten över kommungränserna

Projektet koncentrerar sig på välmående, kreativitet och tydliggörande av strukturer. Vi utökar bland annat tillgängligheten till konstundervisning, möjliggör undervisning av specialgrupper, vi öppnar dörrarna till ordkonstens värld och utvecklar studiestigar över kommungränserna. Vi strävar också till att utöka jobbmöjligheterna för konstpedagoger genom olika samarbetsformer. Det behövs kompetent personal i Vasa, och det får vi om vi kan erbjuda fasta jobbmöjligheter.

Grundläggande konstundervisningens läroanstalter TaiKon och Kuula-institutet är med i projektet från Vasa stad. 

STYRGRUPP 2024-2026

  • Autio Sannasirkku, ledande rektor, Alma
  • Wiik Mia, biträdande rektor Alma, TaiKon
  • Holmström Tomas, rektor, Kuula institutet
  • Jaakkola Ronnie, rektor, Musikinstitutet Legato
  • Sirén-Aura Monica, ordförande i utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion, Vasa stad
  • Hautio Nina, projektkoordinator, Skapa-projektet

Ta kontakt

Projektkoordinator Nina Hautio