Förbigå menyn

Orre

Tetrao tetrix

Orrtupp på ett fält i april. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Orren har, liksom övriga skogshöns, minskat under senaste årtionden, speciellt i södra Finland. Det är lätt att iaktta arten på våren, när tupparna spelar på öppna platser, till exempel på myrar och åkrar. Orren är en skyddad art enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv. Arten är enligt Finlands hotklassificering en nära hotad art.

  • Längd hane 53 cm, hona 40 cm.
  • Gör boet på marken, i skydd av ris eller annan vegetation.
  • Stannfågel
  • Knoppar, blad, skott, gräs och bär som huvudsaklig föda

Livsmiljö. Orren hör hemma i det Eurasiska barrskogsbältet. Arten trivs bäst i skogskanten i närheten av öppen mark, nära myrar och åkrar. Orren påträffas både i löv- och barrskog.

Förekomst i Vasa. Observationer som tyder på häckande orrar gjordes i sammanlagt 75 olika rutor. Arten trivs bäst i vidsträckta skogsområden och på skogsbeklädda öar. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.