Förbigå menyn

Blåbärslandet

Lövskog i Blåbärslandet. Bild Jan Nyman.

Blåbärslandet ligger ca 5 km öster om stadens centrum. Det gränsar till Östmelmos bostadsområde och järnvägen. Blåbärslandet ligger på samma moränrygg som Sunnanvik och Bobäck. Det är cirka 42 hektar stort och på området varierar skogstyperna från lund till torr moskog. Som namnet antyder kan man plocka blåbär här och även harsyra trivs i området. I Blåbärslandet finns det många stigar och längs dem är det lätt att bekanta sig med området.

Fågelarterna som finns här är vanliga skogsfåglar, som fink, rödhake och lövsångare. Blåbärslandets specialitet har under de senaste åren varit grönsångaren, som häckar mer här än på andra områden i Vasa. I maj-juni kan man upptäcka t.o.m. 10 grönsångare under en utfärd i Blåbärslandet. Andra lövskogsarter som häckar i området är bl.a. mindre hackspett, näktergal, härmsångare, trädgårdssångare och svarthätta.

Till Blåbärslandet lönar det sig att fara på fågelutflykt i april-juli. De ivrigaste sång-fåglarna sjunger redan tidigt på morgonen, ungefär klockan 5.00–9.00. Utflykts-dagens väder inverkar på sångaktiviteten. En solig och varm morgon börjar sången redan tidigt och är då som starkast, vid regnväder sjunger fåglarna inte lika mycket.

Moskog i Blåbärslandet. Bild Jan Nyman.