Förbigå menyn
Alkulaparken

Alkulaparken

Gripstigen 1, Vasa

Alkulaparkens omgivning har en mångsidig kulturhistoria, som är en blandning av olika epoker, ända från 1700-talet till nutid. I omgivningen finns det mycket att se och upptäcka både för den som är intresserad av byggnadshistoria och av kulturväxtlighet. Alkulas blomsterprakt är som bäst från juni till augusti. På gårdsområdet och i dess närhet finns två stigar med olika trädslag och en historierutt. På området finns sittbänkar och bord samt konditionsredskap.

Alkula herrgård fungerade från år 1773 till början av 1800-talet som Abraham Falanders tobaksodlingsställe. August Alexander Levon köpte herrgården år 1847 och gav gården namnet Alkula. Levon grundade en färg- och kemifabrik och i anslutning till dem senare även en ångkvarn. Levon var mycket intresserad av trädgårdsskötsel och från hans tid växer det fortfarande på Alkula bl.a. kanelrosor, syrener och sibriska ärtbuskar. Alkula gård låg utanför den egentliga stadens murar, dit elden under Vasas brand 1852 inte nådde och gården klarade sig. Levon flyttade sin fabriksverksamhet efter branden till nya Vasa.

Från Alkulas östra del fick skogsvaktaren Alfred Nyqvist år 1910 en jordlott, där en bostadsbyggnad jämte ekonomibyggnader uppfördes. År 1916 ändrades bostadsbyggnaden till en tjänstebostad för skogsförmän. Skogsförmännen gjorde ändringar i omgivningen med planteringar och på området odlade man träd även för stadens behov. Skogsförmannens hus brann i början av 2000-talet, men gårdsbyggnaden och den förvildade trädgården finns fortfarande kvar. I närskogen kan man från skogsförmännens tid hitta många ståtliga och gamla träd, som avviker från den för området typiska växtligheten som domineras av tall.

Vasas 4H-förening arrenderar åkern och sköter Alkula gård, som har blivit mittpunkt för 4H:s regionala verksamhet. Gården är öppen sommartid kl. 9-21. På sommaren finns det djur på gården. Man kan besöka gården gratis. Med den historiska rutten kan man bekanta sig på egen hand eller på en guidad runda, som anordnas av Vaasa-Mustasaari oppaat. Guidningar kan bokas via e-post oppaat-guider@elisanet.fi.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass B1, B2, C1, C2, C3

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16