Förbigå menyn
Ingersparken

Ingersparken

Barnhemsgatan 2, Vasa

I Ingersparken finns en vacker perennplantering med mångåriga blommande växter, till vilken barr- och lövträd skapar en fin bakgrund. Parken har även många växter som blommar under våren.

På området finns också ett minnesmärke över barn som dödats i trafiken, vilket har skulpterats av den lokala skulptören Tea Helenelund. Minnesmärket är tvådelat: en flicka i naturlig storlek gjuten i brons håller en vingbruten fågel i sin hand. Bredvid finns ett högt trafikmärke i röd granit som varnar för farlig korsning. Minnesmärket avtäcktes år 1955.

I anslutning till Ingersparken finns ett ingärdat, allmänt lekområde för barn.

I parken finns bänkar att sitta på.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16