Förbigå menyn
Lions-parken

Lions-parken

Savikivenkatu, Vasa

Lions-parken är landskapsmässigt en öppen och liten park med träd, buskar och klippt gräsmatta. I parken växer ekar som Vasas Lions Club har donerat. I parken finns bord samt bänkar, där man kan slå sig ned. Området omges av en skogsdunge i naturtillstånd. I anslutning till parken finns ett lekområde för barn.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, A3

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16