Förbigå menyn
Månskensparken

Månskensparken

Kapellbacksvägen, Vasa

Månskensparken är landskapsmässigt ett öppet parkområde med löv- och barrträd, buskar, mångåriga blommande växter, dvs. perenner och klippt gräsmatta. På området växer narcisser på våren. Parken har bänkar där man kan slå sig ned.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, A3

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16