Förbigå menyn
Sandö

Sandö

Blå vägen, Vasa

Sandö är en utmärkt rekreationsplats. I parken finns träd, buskar och klippa gräsmattor. På 2010-talet har nya träd planterats på ön. På området växer även många vilda träd. I parken finns sittplatser och bord, där man kan ha picknick.

På Sandö finns en av Vasas största och mest populära badstränder. På den grunda stranden är sanden mjuk och den lämpar sig även som badplats för barn. Sommartid finns det badvakter på badstranden i Sandö.

På Sandö ligger även vinterbadföreningen Vaasan pingviinit ry:s bastu.

På området finns en korgbollsställning, en friluftsled, ett mattvättningsställe och en scen.

På Sandö finns parkeringsmöjligheter för bilar.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, E

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16