Förbigå menyn
Skräddargrund

Skräddargrund

Strandgatan, Vasa

Skräddargrund är ett område som är delvis i naturtillstånd. Där finns också öppna, parkliknande gräsområden samt träd och buskar. Från ön är det fin utsikt ut mot havet.

Till Skräddargrund kan man ta sig gående eller med cykel längs en grusgång.

På området finns bänkar där man kan slå sig ned.

I anslutning till Skräddargrund har en vågbrytare anlagts som skydd för småbåtshamnen vid Fiskstranden och Fängelsestranden.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, C2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16