Förbigå menyn
Stationsparken

Stationsparken

Bangatan 15, Vasa

Stationsparken är landskapsmässigt en öppen park, där det växer gamla lövträd, buskgrupper och gräsmattor. Parken är indelad i två delar: i stadens centrum finns parkens mindre område och i stadsdelen Vöråstan ett större område.

Under den mörka vintern lyser ett paraplykonstverk av LED-lampor upp parken.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16