Förbigå menyn
kierrätyskuva

Skräpkärlen

Skräpkärl finns i parker, invid gator och lättrafikleder och vid busshållplatser.

Skräpkärl finns i så gott som varje park och nya parker som ska anläggas förses i regel med ett skräpkärl.

Utöver de skräpkärl som syns på kartan finns skräpkärl även vid idrottsplatser, badstränder och motionsstigar.

Vasa stads Kommunteknik tömmer och underhåller närmare 600 skräpkärl i Vasa. För skräpkärlen invid gatorna och lättrafiklederna ansvarar Grönområdesenheten. Skräpkärlen vid idrottsplatserna sköts av Idrottsplatsenheten. Skräpkärlen vid torget, gågatan, i Inre hamnen och vid busshållplatser sköts av Gatuunderhållet.

Skräpkärlen på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16