Förbigå menyn

Skolor

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Förvaltningens öppethållningstider

  • kundmottagning endast med tidsbokning

Svenskspråkig grundläggande utbildning

Skoldirektör Marianne West, tfn. 040 777 3225

Finskspråkig grundläggande utbildning

Skoldirektör Kari Nummela, tfn 040 754 7702

Områdesrektor (centrum och norra omr.) Johanna Olsson tfn. 040 510 0717

Områdesrektor (östre omr. och Lillkyrö) Jyrki Jokinen tfn. 040 756 8618

Undervisning för elever med invandrarbakgrund – Markku Nirkkonen tfn. 040 542 3240

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Serviceplanerare Sari Kivelä, tfn. 06 325 3128

Sekreterarservice

Förvaltningssekreterare Therése Kangas, tfn 040 647 5611

Förvaltningssekreterare Annika Härkönen, tfn 040 520 4516