Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Skolor

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Förvaltningens öppethållningstider

  • 9-15

Svenskspråkig grundläggande utbildning

skoldirektör Marianne West, tfn. 06 325 3152 / 040 777 3225

Finskspråkig grundläggande utbildning

skoldirektör Kari Nummela, tfn. 06 325 3206 / 040 754 7702

Områdesrektor (centrum och norra omr.) Johanna Olsson tfn. 040 510 0717

Områdesrektor (östre omr. och Lillkyrö) Jyrki Jokinen tfn. 040 756 8618

Undervisning för elever med invandrarbakgrund – Markku Nirkkonen tfn. 040 542 3240

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

serviceplanerare Sari Höglund, tfn. 06 325 3128

Sekreterarservice

förvaltningssekreterare Therése Kangas, tfn 06 325 3152 / 040 647 5611

utbildningssekreterare Saija-Riikka Hassel, tfn 06 325 3122 /  040 520 4516