Förbigå menyn

Borgaregatans skola

Borgaregatans skola är Vasa stads kommunala skola för årskurserna 7-9.

Skolans vision är en skola i ständig utveckling som hjälper den enskilda eleven att växa i kunskap, mognad och ansvar. En av skolans viktigaste uppgifter är att utbilda och fostra välbalanserade samhällsmedborgare motiverade för vidare studier på andra stadiet och med goda sociala färdigheter. Detta kan uppnås med trygg arbetsmiljö, respekt för varandra, fungerande elevvård, god motivationsfaktor, undervisning av hög kvalitet samt gemensam linje.

Borgaregatans skola byggdes år 1977. En grundlig och omfattande renovering har gjorts år 2013. I planeringen betonade arkitekt Gerd Hytönen skoltrivsel genom ljusa färger samt inlärningsmiljöer bl.a. i glas. Ursprungsidén med hemavdelningar och färger bevarades på ett elegant sätt.

Skolan har också ca 140 m2 solpaneler på skolans vattentak.

Skolan finns både i Facebook och Instagram

Föräldraföreningen vid Borgaregatans skola finns i facebook

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post