Förbigå menyn
Kollektivtrafik

Skolskjuts

Eleverna i Vasa stads grundskolor har rätt till gratis skolskjuts, om skolvägen i en riktning är

  • för elever i förskoleundervisning över 3 kilometer
  • för elever i åk 1 – 2 över 3 kilometer
  • för elever i åk 3 – 9  över 5 km.

Förmånen beviljas till elevens närskola och skolvägen mäts från hemmet till närskolan längs den kortaste trafikerbara vägen.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Skolresor med allmänna kommunikationsmedel

Till skolresorna används i huvudsak allmänna kommunikationsmedel. I specialfall kan skolbussar eller taxitransporter användas. För skjutsning eller ledsagning av eleven kan också ett bidrag som anses vara tillräckligt beviljas. Blankett för ansökan om bidrag för ledsagning av elev.

Beslut om kostnadsfri skolskjuts och kostnadsfritt skjutsningssätt fattas på basis av en framställning från skolan eller vårdnadshavaren. I början av läsåret förbereder varje grundskola en framställning över de elever som är berättigade till kostnadsfri skolskjuts. Övriga tider inlämnar vårdnadshavaren en ansökan till läroanstalten.

Skolskjuts för kortare sträckor på basen av utlåtande av sakkunnig

Eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts också, om skolvägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter anses vara för svår, ansträngande eller farlig, fastän skolvägen skulle vara kortare än kilometergränserna ovan. Förutsättningen för skjutsförmånen är utlåtande av en läkare, psykolog eller en annan motsvarande sakkunnig.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Serviceplanerare Saija Salo, saija.salo@vaasa.fi  040 515 0388

  • Förvaltningssekreterare Merja Nurmi, merja.nurmi@vaasa.fi  040 636 1294

Förvaltningen för grundläggande utbildning

  • Rådhusgatan 29, Vaasa