Förbigå menyn

Servicebussarna

Servicebussarna (pdf)

Servicebussarna

Seniorbussverksamheten som Vasas social- och hälsovårdsservice har ordnat har från början av år 2022 överförts till Kommunteknikens ansvar. I Vasaområdet trafikerar sammanlagt sex (6) servicebussar, därav en på Lillkyros område. Servicen är anropsstyrd kollektivtrafik som är öppen för alla och förverkligas enligt dörr till dörr-principen med låggolvsminibussar.

Betalande av en resa

För servicebussarna gäller samma taxor som för Vasas lokaltrafik. Du kan betala din resa i bussen med kontanter eller med bankkortets kontaktlösa betalning, med Waltti Mobiili-applikationen eller med Waltti-resekortet.

Beställande av en resa

Servicebussen beställs från chauffören gärna en dag på förhand eller senast två (2) timmar före behovet av servicen. Då du beställer en resa, uppge resenärens namn, avgångsplatsen, destinationen, eventuella medföljare samt de hjälpmedel som används (rullstol, rollator) för chauffören.

Servicebuss 1: 044 380 8031
Servicebuss 2: 044 380 8032
Servicebuss 3: 044 380 8033
Servicebuss 4 (f.d. Seniorbuss 1): 044 380 7071
Servicebuss 5 (f.d. seniorbuss 2): 044 380 7072
Servicebuss 6 (Lillkyro): 044 380 7073

Rutter

Från måndag till fredag trafikerar alla sex servicebussar, på lördagar två servicebussar (1 och 4).

Servicebuss 1

Servicebuss 1

Telefonnumer 044-380 8031

8:00 Brändö torg
9:00 Huvudhälsostationen
9:30 Brändö torg
10:00 Centralsjukhuset
10:30 Brändö torg
11:00 Centralsjukhuset
11:25-12:00 PAUS
12:00 Övre torget
12:20 Brändö torg
13:20 Centralsjukhuset
13:30 Brändö torg
14:00 Övre torget
14:20 Centralsjukhuset
14:45 Övre torget
15:00 Brändö
15:10 Huvudhälsostationen
16:00 Trafikeringen slutar

Servicebuss 2

Servicebuss 2

Telefonnummer 044-380 8032

8:00-11:00 Enligt beställningarna
11:00-11:35 PAUS
11:35 Övre torget
11:35-16:30 Enligt beställningarna
16:30 Trafikeringen slutar

Servicebuss 3

Servicebuss 3

Telefonnummer 044-380 8033

7:30 Hemstrand
7:30-11:25 Enligt beställningarna
11:25-12:00 PAUS
12:00 Övre torget
13:00 Övre torget
14:00 Övre torget
16:00 Trafikeringen slutar

Servicebuss 6

Servicebuss 6

Telefonnummer 044-380 7073

Tisdagar
Kl. Plats
11:00 Tervajoki järnvägsstation
Via Lillkyro
12:00 Vasa, övre torget
PAUS
14:00 Vasa, övre torget
Via Lillkyro
15:00 Tervajoki järnvägsstation
Torsdagar
Kl. Plats
11:30 Lillkyro hälsostation
12:00 Laihela busstation
PAUS
14:00 Laihela busstation
14:30 Lillkyro hälsostation