Förbigå menyn

Kvarken Space Economy informationstillfälle online

Artikelkategorier: Seminarier, föreläsningar och möten

Evenemanget kommer att presentera Kvarken Space Economy -projektet & finansierings information från ESA inkubatoorer

Vasa universitet och partners för E Interreg Botnia-Atlantica projekt KvarkenSpaceEco arrangerar tillsammans med affärsacceleratorerna ESA BIC Finland och ESA BIC Sweden ett online-evenemang tisdagen den 18 januari 2022 kl. 10–12. Evenemanget kommer att presentera Kvarken Space Economy -projektet, framföra finansierings information från ESA inkubatorer, möjligheter till nätverkande och diskutera Kvarkens nya rymd-ekosystem.

Som en del av projektet Kvarken Space Economy strävar Kvarkenregionen till att föra samman företag och organisationer som är intresserade av rymdekonomin. Jari Ratilainen (Vasa yrkeshögskola) och Tomas Blomquist (Umeå universitet) har lett uppbyggnaden av ett ekosystem i området.

Evenemanget är öppet för start-ups, företag, studerande, forskare och offentliga organisationer och forskningsinstitut.

Anmälan senast den 17 januari 2022 på Webropol: https://link.webropolsurveys.com/S/E8F777F12CF7399D

Mer information:
KvarkenSpaceEconomy hemsida https://www.kvarkenspacecenter.org/