Förbigå menyn

Tikanojan taidekoti

Artikelkategorier: Seminarier, föreläsningar och möten

Kom och lär er att meditera så att ni kan uppleva ett liv utan stress. Alltid gratis!

Väck din inre kraft. Sahaja Yoga meditation är en enkel metod att stilla tankar, minska stress och förbättra hälsan. Inuti varje människa finns ett nätverk av nerver och sinnesorgan som tolkar den yttre fysiska världen. Samtidigt finns det inom oss ett subtilt system av energikanaler (Nadi) och energicentran (chakra)som tar hand om vårt fysiska, intellektuella,känslomässiga och andliga liv.
När en person har fått sin självupplysning d.v.s. när Kundalinikraften har väckts upp börjar den stiga upp i mittenkanalen som är nuets kanal. Den passerar genom alla energicentra (Chakran) och når till slut det sista chakrat på toppen av huvudet (Sahasrara).
Det subtila systemet kallas också för livets träd och är nära kopplat till vårt nervsystem. Det är viktigt att vi håller detta system i balans. Efter självupplysningen är det möjligt för oss att relatera till och känna i vilket tillstånd våra energikanaler och chakror befinner sig. Det är viktigt att inte enbart studera detta på en mental nivå, utan det måste upplevas.