Förbigå menyn

Postadresser

Postadresser till Vasa stad

Stadens allmänna postadress:

PB 3, 65101 Vasa

Registraturens postadress:

PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:

PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsoverkets postadress:

PB 241, 65101 Vasa