Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Trafikregleringar vid förbindelsevägen och motorvägen (ak1065)

En trafikmässig förbättring av motorvägens och Förbindelsevägens korsningsområde kräver en detaljplaneändring. Planeringsområdet består av motorvägens och Förbindelsevägens nuvarande anslutningsområde och gränsar i norr till järnvägen, i öster till Liselundsområdet, i söder till Sunnanvik industriområde samt Kanalbrovägen och i väster till området Långbacken.

Planprojektet anknyter till utbyggnaden av hela Förbindelsevägen så att den blir fyrfilig. I och med förbättrandet av  Förbindelsevägen  dirigeras  den  långväga  trafiken  till  huvudlederna,  varvid  enbart den lokala biltrafiken blir kvar på bostadsgatorna. Byggandet av  en  andra  körbana  och  framför  allt  planskilda  arrangemang  i problemkorsningarna kommer att göra trafiken på Förbindelsevägen betydligt smidigare under rusningstid. Förverkligandet av anslutningsarrangemangen på Förbindelsevägens och motorvägens rampområde  kräver  en  detaljplaneändring.  Därtill  granskas  med detaljplanen  en  placering  av  kvartersområden  för  affärs-  och verksamhetslokalsbyggnader i närheten av Förbindelsevägen.

Planprojektet anknyter till utbyggnaden av hela Förbindelsevägen så att den blir fyrfilig. I och med förbättrandet av  Förbindelsevägen  dirigeras  den  långväga  trafiken  till  huvudlederna,  varvid  enbart den lokala biltrafiken blir kvar på bostadsgatorna. Byggandet av  en  andra  körbana  och  framför  allt  planskilda  arrangemang  i problemkorsningarna kommer att göra trafiken på Förbindelsevägen betydligt smidigare under rusningstid. Förverkligandet av anslutningsarrangemangen på Förbindelsevägens och motorvägens rampområde  kräver  en  detaljplaneändring.  Därtill  granskas  med detaljplanen  en  placering  av  kvartersområden  för  affärs-  och verksamhetslokalsbyggnader i närheten av Förbindelsevägen.

  1. Aktuell 17.2.2015

  2. Utkast 1.-15.10.2015

  3. Förslag 8.9.-10.9.2016

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation