Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Utvidgning av Vasas promenadcentrum

För utvidgningen av Vasas promenadcentrum görs en översiktsplan utgående från delgeneralplanen för centrum. Målet är att förbättra centrums livskraft, dragningskraft och stadsbild samt att öka trivseln i synnerhet för dem som promenerar och cyklar. Planen berör förutom området kring torget hela Hovrättsesplanaden samt brandgatorna i anslutning till den. En del av utvidgningsområden kommer att bli gågator och en del promenadbetonade gator. Genomförandeplaneringen görs i etapper i samarbete med Kommuntekniken och byggandet är tänkt att komma igång år 2021.