Förbigå menyn

Stenträskets industriområde (ak1137)

Planläggning av det område för räddningsverket som anges i generalplanen samt av ett industri- och lagerområde. För det område som saknar detaljplan görs de utredningar som planen kräver först under våren och sommaren 2024 och den egentliga planläggningen inleds mot slutet av 2024.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare