Förbigå menyn

Delgeneralplan för centrum 2040

Delgeneralplanen berör Vasas centrumområde, medräknat Metvikens sydöstra strand, begravningsområdet, Sandö, Sandviken strand- och idrottsområde, Kopparön, Södra och Norra Klemetsö samt Vöråstan.

Syftet med delgeneralplanen för centrum är att utveckla Vasas centrumområde funktionellt, stadsbildsmässigt samt trafikmässigt. Delgeneralplanen styr utarbetandet av detaljplaneändringar på området.

Delgeneralplanens viktigaste målsättningar är att förstärka centrums livskraft och dragningskraft, att utveckla stadsstrukturen energieffektivt och resurssmart, att utvidga och förtäta centrum samt att öka invånarmängden, att utveckla trafiken och rörligheten i centrum, att beakta kulturmiljön och stadsbilden samt att beakta konsekvenserna av klimatförändringen och landhöjningen i den framtida stadsstrukturen och strandlinjen.

Stadsfullmäktige har godkänt delgeneralplanen 10.6.2019 (laga kraft 22.8.2019).

Delgeneralplanens viktigaste målsättningar är att förstärka centrums livskraft och dragningskraft, att utveckla stadsstrukturen energieffektivt och resurssmart, att utvidga och förtäta centrum samt att öka invånarmängden, att utveckla trafiken och rörligheten i centrum, att beakta kulturmiljön och stadsbilden samt att beakta konsekvenserna av klimatförändringen och landhöjningen i den framtida stadsstrukturen och strandlinjen.

Stadsfullmäktige har godkänt delgeneralplanen 10.6.2019 (laga kraft 22.8.2019).