Förbigå menyn
Utsikt från Gerbyberget till havet

Rekreationsområdesplan för Gerbyberget

Planen gäller det rekreationsområde som finns mitt i stadsdelen Gerby. Till Gerbybergets nuvarande funktioner hör en motionsbana med motionsredskap och ett vindskydd, en hundpark, ett snöskoterspår samt en frisbeegolfbana. Området används inofficiellt också för bl.a. terrängcykling, downhill-cykling, joggning, backlöpning och pulkaåkning. I området finns det förutom den största backen, Gerbybacken, två mindre fyllnadsbackar, av vilka den ena används som pulkabacke och den andra har beskogats fritt.

Till de viktigaste målen för planen hör att öka rekreationsanvändningen av området med nya funktioner och att utveckla de funktioner som redan finns, att passa in alla de här funktionerna i området så att de fungerar med beaktande av olika användargruppers behov, att förbättra områdets tillgänglighet och att utveckla områdets landskapsbild bl.a. genom att öppna upp vyer. Den nuvarande pulkabacken har redan utvecklats och den har blivit den första officiella pulkabacken i Vasa. En frisbeegolfbana och ett nätverk med stigar utvecklas också, och omväxlande rutter med olika nivå skapas. De två vattensamlingarna i området restaureras, och det ska bli möjligt att ta sig fram till deras stränder. Tack vare föreningsverksamhet har det redan byggts en pump track-bana i området. Till området har det också planerats en konditionstrappa, en hinderbana i Toughest-stil och en lägereldsplats/vindskydd på krönet av Gerbyberget. För området uppgörs ännu en särskild plan över fasta kontroller för orientering, och terrängcyklingsrutten tas upp på kartan som officiell. Även parkeringsarrangemangen på området förbättras. Områdets hundpark förblir som förut.

Rekreationsområdesplan för Gerbyberget (på finska)

Till de viktigaste målen för planen hör att öka rekreationsanvändningen av området med nya funktioner och att utveckla de funktioner som redan finns, att passa in alla de här funktionerna i området så att de fungerar med beaktande av olika användargruppers behov, att förbättra områdets tillgänglighet och att utveckla områdets landskapsbild bl.a. genom att öppna upp vyer. Den nuvarande pulkabacken har redan utvecklats och den har blivit den första officiella pulkabacken i Vasa. En frisbeegolfbana och ett nätverk med stigar utvecklas också, och omväxlande rutter med olika nivå skapas. De två vattensamlingarna i området restaureras, och det ska bli möjligt att ta sig fram till deras stränder. Tack vare föreningsverksamhet har det redan byggts en pump track-bana i området. Till området har det också planerats en konditionstrappa, en hinderbana i Toughest-stil och en lägereldsplats/vindskydd på krönet av Gerbyberget. För området uppgörs ännu en särskild plan över fasta kontroller för orientering, och terrängcyklingsrutten tas upp på kartan som officiell. Även parkeringsarrangemangen på området förbättras. Områdets hundpark förblir som förut.

Rekreationsområdesplan för Gerbyberget (på finska)

Karta