Förbigå menyn
Projektet

SKAPA -projektet (Kuula +TaiKon)

”Vasa stads institut (Kuula+TaiKon), Korsholms vuxeninstitut -musikinstitut samt Musikinstitutet Legato vill kartlägga, skapa gemensamma studiestigar, öka tillgänglighet och skapa kollegialt stöd”

Mer information

Länk till redovisningen: https://ansokan.kulturfonden.fi/report