Förbigå menyn

Ankomst

Med tåg:

Till Vasa kommer man behändigt med tåg från hela Finland!

Järnvägsstationen finns på mindre än en kilometers avstånd från festivalbyrån och Stadshuset, där festivalens huvudevenemang ordnas. Pröva på ett grönare resealternativ och bekanta dig med tidtabellerna på adressen www.vr.fi

Med buss:

Busstationen finns i anslutning till järnvägsstationen, dvs. i stadens centrum.

Bekanta dig med rutterna och tidtabellerna: www. matkahuolto.fi och www.onnibus.com

Med bil:

I centrum finns parkeringshusen Torgparkeringen och Teatteriparkki.

Med båt:

Mellan Vasa och Umeå trafikerar passagerarfartyget Wasaline.

Med flyg:

Från Vasas flygstation är det direktförbindelse till Helsingfors och Stockholm.