Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Eva Hillebrandt

Fljöt-vice stämledare

Eva Hillebrandt började spela flöjt vid Tavastehus musikinstitut under ledning av Ilari Lehtinen år 1971 och hon fortsatte år 1975 vid Hyvinge musikinstitut under ledning av Juho Alvas. Åren 1979-80 hon studerade under ledning av Donald A. Williams i Kalifornien och spelade i Symphonic Wind Ensemble och Modestos symfoniorkester. Hillebrandt studerade under ledning av bl.a. Tapio Jalas, Tapio Laivaara och Mikael Helasvuo vid Sibelius-Akademin, där hon avlade A-examen i flöjtspel 1988 och blev färdig musikmagister 1991.

Hon fungerade som stämledare för flöjt i Kotkas stadsorkester och i dess blåskvintett. I Vasa stadsorkester har hon varit stämledare från år 1991 och vicestämledare sedan år 2010. Hon är grundande medlem i blåskvintetten Wasa Quintet.