Förbigå menyn

Flytta till Lillkyro

I Lillkyro satsar vi på högklassigt boende i landsbygdsmiljö, i närheten av service. Vi har en ny hälsocentral, förnyade skolbyggnader och mångsidig fritidsverksamhet. Bekanta dig med småhustomterna i Lillkyro, på dem finns det tillräckligt med utrymme för framtiden.

Fem fakta om tomtkampanjen

Lillkyro delas in i tre större områden: Merikart, Kyrkbyn och Tervajoki. Lillkyro är till ytan störst av Vasas stadsdelar, och Kyro älv som rinner genom området är ett av Finlands 27 nationallandskap.

  • Planlagda, lediga egnahemshustomter säljs till priset 1 €/m2
  • Dessutom säljs tio särskilt utvalda tomter till specialerbjudandet 500 €/tomt
  • Kampanjen pågår till slutet av år 2023
  • De som har löst in en tomt får ett presentkort på 100 € till en valfri hantverkarverkstad i Lillkyro för produktinköp
  • Temat för tomtkampanjen är Lite annorlunda Lillkyrö – en del av Vasa redan i 10 år

Kom och se för dig själv!

Alla besöksmål på kartan

Öppna kartappen
Kyrönjoki

Ort som vuxit fram ur älven

Läs mera

Följ oss!

Facebook