Förbigå menyn

Sevärdheter och attraktioner

Sök intressanta attraktioner enligt typ och/eller område eller med hjälp av sökord, avsluta med att trycka ”Visa Sökresultat”

Välj typ
Ta bort filter
 • Gamla Vasa museum

  Köpmansgatan 10, Vasa

  Vanhan Vaasan museo

  Gamla Vasa museum är beläget i Wasastjernahuset, i stadsdelen Gamla Vasa. I museet kan man bekanta sig med Vasas historia före år 1852 års brand, som förstörde största delen av den dåvarande staden Vasa.

  I samband med museets biljettförsäljning finns till försäljning ett litet urval av kort, museibutiksprodukter och böcker som berättar om stadens historia.  I det välvda förrådsutrymmet på första våningen har inretts kaféet Falanders källare, där man sommartid kan njuta av kaffe, te och förfriskningar.

  +358 6 325 3800

  museoinfo@vaasa.fi

  https://vaasankaupunginmuseot.fi/sv/gamla-vasa-museum/

  Facebook

 • Fänrik Ståhls Center

  Slagfältsvägen 130, Oravainen

  +358 50 343 2642

  Kenny.sundqvist@adelbragd.fi

  http://www.oravais1808.fi/

 • Gamla Vasa

  Gamla Vasa, Vasa

  Gamla Vasa är beläget ca 7 km sydost om Vasas centrum och klassat som ett nationellt värdefullt landskapsområde. Området utgör en mångsidig landskapssevärdhet med natur-, kultur-, bosättnings- och fornhistoriska värden.

  Vasas historia börjar under förra delen av 1300-talet, då norrländska kolonister tog i land på de skogsbevuxna skärgårdholmarna i östra delen av Kvarken. På 1370-talet började man här uppföra Korsholms slott. Landhöjningen är i dessa trakter ca en meter per sekel. Vid den tid då slottet grundades, utbredde sig mellan det nuvarande Vasa och Gamla Vasa ett skärgårdshav, som sträckte sig vidare långt in i landet. Ännu bara dryga 200 år sedan tog sig lastbåtar uppför den kanal, som numera nästa igenvuxen slingrar sig genom åkerfälten. ​

  En gassande het augustimorgon år 1852 kom elden lös i Vasa. Brunnarna stod tomma och stadsborna befann sig till en stor del ute på sina åkrar. Många hus hade näver- eller halmtak. Mellan husen fanns bara smala gränder. Innan kvällen fanns där staden stått bara en rykande ruinhög kvar.

  Man beslöt att bygga en ny stad cirka sju kilometer längre bort mot kusten. Överflyttningen av stadsrättigheterna skedde år 1862. Kring 1880-talet byggdes Vasa järnväg och i samband med det grundades också en station i Gamla Vasa, men området blev bostadsområde på nytt först från och med 1920-talet.

  Läs mer om Gamla Vasa.

  Läs mer om Gamla Vasas historia.

 • Harrström fiskehamn och fiskartorp

  Sjötået 45, Korsnäs

  Harrström gamla fiskehamn, en plats tidigare full av liv och rörelse. Äldre och nyare båthus trängs runt den tvåhundra meter långa naturhamnen. I närheten ligger Fiskartorpet, som visar hur en fiskarfamilj levde runt sent 1800-tal tidigt 1900-tal. I två båthus finns gamla båtar och motorer utställda. Man kan även njuta av den fina utsikten från hamnen.

  http://www.harrstrom.fi

  Facebook

 • Harrströms gamla stenbro

  Gamla Strandvägen 161, Korsnäs

  Byggd 1898 av Karl Åberg och Karl Höbacka.

 • Kimo Bruk

  Kimo Bruk, Bruksgatan 38, Oravais

  Kimon Ruuki - Kimo Bruk

  300 år med brukshistoria – levande idag

  På Kimo Bruk kan du:

  Delta i evenmang: smideskurser, smidesdag, midsommarstångsresande, utegudstjänster, MC- och veteranbilsträffar, allsångsafton, kulturaftnar

  Besöka det fina bruksområdet och Kimo bruks museum, konstgalleri, café Einar, Kyråboas, jungfrudansen, naturstigen.

  Ordna ditt eget evenemang på bruket: hyra café Einar, Handens hus, muséet och konstgalleriet, andra utrymmen på bruket, boka guidning

   

  +358 40 045 5080

  info@kimobruk.fi

  https://www.kimobruk.fi/

  Facebook

 • Kvarnbacken i Harrström

  Gamla Strandvägen 165, Korsnäs

  Harrströmin myllymäki

  Upp på Kvarnbacken står två kvarnar som minnesmärken över en gången tid och jordbrukarsamhället förr. Storkvarnen är en av de största kvarnarna i Finland.

  Storkvarnen uppfördes på 1840-talet och står fortfarande på sin ursprungliga plats, då riktigt invid havet och dess hårda vindar. Kvarnen byggdes av Isak, Karl och Johan Ingels. Vingarna är 19,5 meter långa och kvarnen höjd från marken till översta vingspetsen är 22 meter. Storkvarnen är Finlands största fungerade kvarn. Kvarnbackens mindre kvarn kom till i slutet av 1800-talet. Kvarnarna har renoverats och båda är idag i brukbart skick. Urspungligen fanns det fem kvarnar på backen och tolv mindre kvarnar i hela byn. Under den årliga sommarfesten sätts kvarnarna igång för att mala mjöl.

  http://www.museiportalosterbotten.fi/museum-a-o/museum/76-kvarnbacken-och-fiskemuseet-i-harrstrom

 • Leväluhta offerkälla

  Leväluhdantie 70, Orismala

  Leväluhta offerkälla är en internationellt erkänd gravplats från järnåldern, här har man hittat ben från över hundra människor. Studier har visat att benen är för perioden 300-700 e.Kr. Idag är Leväluhta en grön ö mitt ute på den öppna slätten. Ett ca 500 kvadratmeter stort område avgränsas av ett rött staket och den lilla skogen döljer två källor, som ursprungligen var det en liten sjö.

  https://isokyro.fi/hyvinvointipalvelut/kulttuuri/kultturikohteet/levaluhdan-vesikalmisto/

 • Närpes kyrkstallar

  Närpes kyrka, Kyrkvägen, Närpes

  Närpes - Närpiön kirkkotallit

  Det händer att de som besöker Närpes första gången spärrar upp ögonen av förvåning då de åker förbi kyrkan strax utanför stadens centrum. Där står rad på rad av små, röda, fönsterlösa byggnader, sammanlagt ca 150 till antalet. Detta är de unika kyrkstallarna. De användes förr i tiden för inkvartering av hästar medan gudstjänsten pågick i kyrkan. Stallen byggdes för hästarna och de långa utskjutande taken var avsedda som skydd för slädar och kärror.

  De äldsta bevarade kyrkstallarna är från 1700-talets slut, men ännu i början av 1900-talet byggdes en del stall. De har som mest varit närmare 400 stycken. Man kan idag ströva fritt i området kring kyrkstallarna, men den som vill veta mer kan också boka en guide till platsen.

  https://www.visitnarpes.fi/fi/kirkkotallit

 • Orisbergs kyrka

  Orisberg kyrka är en av få privata kyrkor i Finland. Brukskyrkan, som planerades av arkitekt Carl Ludvig Engel, togs i bruk 1831. För grupper ordnas i kyrka och omgivning guidade ”Stenarna berättar”-turer, där man bekantar sig med Orisbergs historia. Sommarsöndagar ordnar Kansan Raamattuseura (Folkets bibelsällskap) gudstjänster i kyrkan kl. 13.

  +358 40 511 9599

  orisberg@sana.fi

  https://www.kansanraamattuseura.fi/sinulle/loma-_ja_kurssikeskukset/kesakeskukset/orisberg_-_isokyro

 • Slagfältet i Oravais

  Slagfältsvägen 130, Oravais

  På slagfältet i Oravais avgjordes Finlands öde i september 1808. I dag kan du ta del av historiska fakta på ett annorlunda sätt. Vi har nämligen valt att levandegöra vår historia.

  Här kan du få se Österbottens regemente göra exercis i tidsenliga uniformer. Du kan delta i evenemang året om, eller bara ta dig en titt på området. När som helst kan du betrakta minnesstoden, Lotta Svärdsstenen och ta del av informationen som finns på skyltarna.

  Vid slagfältet finns ett museum och restaurangen Ädelbragd. Båda håller öppet enligt överenskommelse. Restaurangen ordnar även temamiddagar.

  Under sommaren håller museet och sommarkaféet öppet i juli.

   I Oravais avgjordes Finlands öde. Besök oss redan idag!

  https://www.oravais1808.fi/

  Facebook

 • Storkyro gamla kyrka

  Museotie 3, Storkyro

  Isonkyrön vanha kirkko

  Den gamla kyrkan är byggd i slutet av medeltiden och dess äldsta del är sakristia. Kyrkans väggar pryds av 114 kalkmålningar.

  https://isokyro.fi/hyvinvointipalvelut/kulttuuri/kultturikohteet/vanha-kirkko/

 • Södersunds väderkvarn

  Arholmsvägen 17, Vaasa

  Södersunds väderkvarn uppfördes under tidigt 1800-tal, då Söderfjärdens vattenspegel ännu låg över stora delar av det flacka landskapet. Inne i kvarnen finns årtalet 1809 inskuret på en av sädestrattarna. 1809 anses vara kvarnens byggnadsår. Isak Jakobsson Schöring (1759-1833) bonde på hemmanet vid Södersundet lät uppföra den ståtliga kvarnen. Enligt en muntlig tradition skulle sjömannen Skata Johan ha fungerat som arkitekt och byggmästare.

  Det berättas att Johan skulle ha seglat som timmerman i många år och sannolikt även besökt Holland. Förebilden till Södersunds mamsellkvarn är uppenbart holländsk. Mamsellen med de buktiga formerna är ett tämligen unikt byggnadsverk för Finland. Kvarnen användes i drygt hundra år för mäld på två stenpar och för hyvling av pärtor på en pärthyvel inne i kvarnen.

  Kvarnen togs ur bruk och vingarna föll av på 1910-talet. Den kom att stå vinglös till år 1991, då nuvarande ägaren Sundom bygdeförening satte upp ny vingstock och nya vingar. Över två sekel har förflutit sedan vinden för första gången satte kvarnens vingar, drivaxlar, träkugghjul och malstenar i rörelse. År 1991 stod Södersunds väderkvarn åter nyvingad som ett unikt minnesmärke över gammal bondekultur och hantverksskicklighet.

  Taket förnyades 2003. Kvarnens 200 års jubileum firades sommaren 2009 med en fest vid den ståtliga mamsellen. År 2014 tog en storm ännu en gång kvarnens vingar. År 2016 påbörjades renoveringen av Södersunds kvarn, arbetet pågick under två följande år. Första året byttes kvarnstocken ut till en ny. Nya vingar tillverkades och fästes vid kvarnstocken. År 2017 inleddes skede II för Södersunds kvarn. Detta bestod av att byta ut brädfodringens ruttnade bräder samt målning av kvarnen.  Antalet skadade ribbor och bräder uppskattades till c. 60 st innan arbetet påbörjades. Samtliga bräder och ribbor har extraordinära längder eller 7.5 m/st.

  Sommaren 2018 inleddes skede III. Takkonstruktionen granskades och reparerades, varefter taket och delar av vingarna och vingstocken tjärades. Kvarnen försågs även med fasadbelysning, som är kopplad till stadens vägbelysning.

  Grupper som önskar guidning i kvarnen kan kontakta Sundom bygdeförening eller boka via Meteorians online bokning. Anteckna i såfall detta i online-formulärets ruta: “Frågor och önskemål”

   

  info@sundom.fi

  https://sundom.fi/sv/sodersunds_vaderkvarn

 • Toby stenbro

  Tobyvägen 532, Toby

  Toby stenbro är den nästäldsta stenbron i Finland som fortfarande är i bruk. Den blev färdig år 1781 och är med sina konstfärdigt välvda öppningar ett fint exempel på dåtidens byggnadsteknik. Bron är 85 meter lång och har en bredd på 5,5 meter.

 • Tottesunds herrgård

  Tottesund 529, Maxmo

  Året var 1660 när greve Claes Tott anlade ett säteri i dåvarande Västermaxmo. Från det året räknas herrgårdens ursprung, vilket innebär att historiken sträcker sig över fyra sekel. Gårdens herrfolk avlöste varandra i rask takt, men år 1733 kom att bli en vändpunkt för herrgården i och med att gården blev översteboställe för Österbottens regemente. Ta gärna kontakt med lokala guider i förväg för att få en minnesrik rundtur.

  +358 6 382 1111

  https://maxmohf.sou.fi/

  Facebook

 • Vasa saluhall

  Vasaesplanaden 18, Vasa

  Vaasan kauppahalli

  I mer än ett århundrade har saluhallen betjänat Vasaborna som en handels- och mötesplats. Vi, handlare är stolta över vår gotiskstilta saluhallsbyggnad och dess atmosfär som andas historia. Vasa Saluhall är en av de äldsta i vårt land, den är också planskyddad.

  Saluhallen byggdes i två delar, varav den första, delen närmast Vasaesplanaden blev färdig 1902 och den andra delen närmare Handelsesplanaden stod klar 1927.Från 1963 framåt har besökarna kunnat vandra fritt mellan övre och nedre hallen.

  Besök oss på Saluhallen för en lunch, avnjut en kopp cappucino och köp med färska råvaror hem – allt behändigt under samma tak! Vi erbjuder även mängder av delikatesser som kittlar dina smaklökar, produkter som återfinns endast hos oss.

  info@vaasankauppahalli.fi

  http://vaasankauppahalli.fi/?l=sv

  Facebook

 • Vitmossen, bronsåldersboplats

  Kimovägen 105, Vöyri