Förbigå menyn

Ambition att rädda världen

I Vasa uppmuntras människor i alla åldrar att tänka på miljön, och redan i daghemsåldern antar barnen en miljövänlig livsstil. Lokala universitet, energiteknologiföretag och andra organisationer samarbetar intensivt för att skapa en mer hållbar morgondag. Våra lösningar när det gäller eldistribution, boende och transport har minskat koldioxidutsläppen avsevärt och sparat energi. Emellertid slutar inte Vasas utvecklingsarbete efter några få framgångssagor; många nya, innovativa idéer är på väg.


Varje morgon är en möjlighet att rädda världen.

  • Vasa siktar på att vara en kolneutral stad år 2035.
  • Vasa är en av de ledande städerna i Finland som satsar på en hållbar utveckling.
  • Den unika expertisen inom energiteknologi är till nytta även för alla Vasabor, eftersom energieffektivitet och minskning av utsläpp beaktas i alla skeden av stadens beslutsprocess.
  • Vasas projekt för biogasbussar är det första i sitt slag i Finland och ersätter 280 000 liter fossila bränslen varje år.


Vasa deltar i arbetet för världens energieffektivitet

Vasa har förbundit sig till internationella, nationella och regionala projekt samt avtal.

  • Europeiska unionens klimatavtal
  • Avtalet om energieffektivitet
  • Energi- och klimatstrategin