Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Reinkadun alueen asemakaavaehdotus

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaskiluotoa kehitetään: uusilla katulinjauksilla erotetaan työpaikka- ja raskaan liikenteen reitit

Vaskiluodossa Reininkadun alueelle on tulossa muutoksia uuden asemakaavan myötä. Asemakaavaehdotuksessa esitetään, että osa Teollisuuskatua suljetaan liikenteeltä, jotta Wärtsilän teknologiakeskuksen ja logistiikkakeskuksen väliin voidaan rakentaa yhdyskäytävä. Suomen sokerin alueelle osoitetaan uusi liikennereitti Reininkadulta Kaarlentien kautta Teollisuuskadulle.

Pinta-alaltaan 13,30 hehtaarin suuruinen kaava-alue sijaitsee Vaskiluotoon suunnitteilla olevan Wärtsilän Smart Technology Hub –teknologiakeskuksen itäpuolella.

– Kaavan päätavoite on mahdollistaa teknologiakeskukseen liittyvän logistiikkakeskuksen rakentaminen, mutta samalla pyritään säilyttämään myös muiden alueella toimivien yritysten toimintaedellytykset, kertoo kaavasuunnittelija Eija Kangas.

Viheralueille ei rakenneta

Tavoitteena on myös erottaa Suomen sokerin alueelle suuntautuva liikenne sataman ja teollisuusalueen raskaasta liikenteestä sekä parantaa Suomen sokerin alueelle suuntautuvia kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä.

Asemakaavalla ei osoiteta rakentamista nykyisille viheralueille, mutta osa uusista katualueista joudutaan linjaamaan osittain niiden kautta. Poistuvat viheralueet ovat erittäin kapeita ja sijaitsevat puistoalueen reunavyöhykkeellä.

Muutoksia liikennereitteihin aikaisintaan kesällä 2021

Katualueiden muutoksia voidaan alkaa suunnitella sen jälkeen, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

– Teollisuuskatu suljetaan liikenteeltä aikaisintaan kesällä 2021. Korvaava Kaarlentien yhteys Reininkadulta Suomen sokerin alueelle toteutetaan ennen Teollisuuskadun sulkemista, kertoo kadunsuunnittelupäällikkö Siri Gröndahl.

Kevyen liikenteen yhteyksiä keskustan ja Vaskiluodon välillä aletaan toteuttaa jo ennen teknologiakeskuksen valmistumista. Vaskiluodon metsän läpi kulkevalle talvikunnossapidettävälle kevyen liikenteen väylälle on varattu rahaa vuodelle 2020.

Turvallinen ja laadukas yritysalue

Kaupungille syntyy kustannuksia katuverkkoon ja liikennejärjestelyihin tehtävistä muutoksista sekä pilaantuneen maaperän kunnostamisesta arviolta noin 1,2 miljoonaa euroa. Tuloja kaupungille saadaan maanvuokran ja tontinosien myyntituloista sekä kiinteistöverona.

– Lisäksi Wärtsilän, alihankkijoiden sekä sataman toimintojen tehokkaampi integraatio edesauttaa energiaklusterin kilpailukykyä sekä parantaa seudun elinvoimaa, kertoo maankäyttöinsinööri Petur Eklund.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi asemakaavaehdotuksen 10.12. Ehdotus on julkisesti nähtävillä 18.12.2019-17.1.2020 kaavoituksen tiloissa (tekninen virasto, Kirkkopuistikko 26, 2.krs.) ja kaavoituksen verkkosivuilla.

Kaavaehdotus pyritään viemään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa 2020, ja lainvoimainen asemakaava on tavoitteena keväällä 2020.

Julkaistu: 11.12.2019