Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter Uutiset

Alla känslor får komma fram i arbetslivet i Vasa

Publicerad: 25.1.2023

Stressen som de unga känner inför arbetslivets krav har diskuterats mycket den senaste tiden. I Vasa kontrar man detta med att lyfta fram en arbetskultur där alla känslor får komma fram och där det också är tillåtet att misslyckas. I en trygg arbetsgemenskap vågar man även visa sina känslor i dåliga stunder liksom man också kan glädjas och fira lyckanden.

I en gemensam rekryteringskampanj för Vasa stad, Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK Ab och regionens arbetsgivare står känslor och emotionella färdigheter i arbetslivet i fokus.

– Vi anser att det är ett viktigt ämne att lyfta fram, eftersom särskilt de ungas oro över arbetsbelastningen måste tas på allvar. Ifall arbetsbelastningen är för stor har det en direkt inverkan på välbefinnandet och därmed på de anställdas lycka, säger Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén.

– Vi är väldigt glada över att de företag och organisationer som deltar i kampanjen delar samma värden och uppfattning om att det är viktigt med en tillåtande atmosfär och emotionella färdigheter i arbetsgemenskapen, fortsätter Forsén.

Kampanjen baserar sig på stadens strategi som strävar efter att öka lyckan bland invånarna. Enligt professor emeritus Markku Ojanen, som länge forskat i lycka, är det ett tecken på en bra arbetsgemenskap om där accepteras olika känslor och om varje individ blir bemött som den man är.

– Man kan inte och behöver inte stänga av känslorna i arbetslivet, men man ska kunna hantera dem på ett sätt som respekterar andra, påminner Ojanen.

Regionens arbetskraftsbehov är fortfarande stort

På kampanjens webbplats töihinvaasaan.fi lyfter vi fram genuina arbetstagarberättelser och personliga upplevelser om hur man får visa känslor på den egna arbetsplatsen både när man har bra och dåliga dagar, säger Mari Kattelus som är marknadsföringschef vid VASEK.

Känslornas samband med välbefinnandet i arbetet och atmosfären på arbetsplatsen lyfts fram bland arbetstagarnas erfarenheter, till exempel berättar Tony-Sebastian Lind som arbetar vid ABB på följande sätt om att visa känslor på arbetet:

– Trots att jag är känd för att alltid babbla med alla och vara glad, suddas även mitt leende ut då och då. Om jag bara skulle vara tvungen att låtsas och samtidigt dölja mina egna känslor, skulle såväl välbefinnandet i arbetet som gruppandan ta skada.

– Avsikten med kampanjen är givetvis att locka yrkesfolk till de öppna arbetsplatserna i Vasaregionen men samtidigt också skapa en diskussion om arbetslivets mjuka värderingar och emotionella färdigheter.  Kampanjen är landsomfattande och fokuserar på de stora städerna, fortsätter Kattelus.

 

Information om kampanjen:

Kampanjsidan: töihinvaasaan.fi.

Målgrupp: 25–40-åringar som bor i Finlands största städer

Kampanjtid: 23.1 – 19.2. 2023

Samarbetsparter: Vasa stad, Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK Ad, ABB, Danfoss, DHL Supply Chain, Hitachi Energy, Österbottens välfärdsområde och VEO.