Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ändringar i priserna på enkelbiljett i kollektivtrafiken

Publicerad: 9.2.2022

Priset på en enkelbiljett som betalas kontant sjönk i början av februari i Vasas kollektivtrafik. Samtidigt togs en ny, förmånlig Seniorbiljett i bruk för personer över 70 år. Stadsstyrelsen beslutade om ändringarna på sitt sammanträde 31.1.

I fortsättningen är priset på en enkelbiljett som betalas kontant 2,00€ för vuxna. Tidigare kostade en kontant betald biljett 3,20€. Priset på en kontant betald biljett för barn och unga 1,70€ kvarstår däremot som tidigare.

Samtidigt gavs en ny Seniorbiljett ut för personer över 70 år som betalar sin resa med resekortet Waltti. Priset på en Seniorbiljett är 1,00€ i Vasaområdet förutom Lillkyro och 4,00€ mellan Vasa och Lillkyro.

Till övriga delar är biljettpriserna oförändrade.

Beslut om prisändringarna fattades vid stadsstyrelsens sammanträde 31.1.

Priserna hittar du på Vasas webbplats, de sidor som gäller kollektivtrafiken.