Förbigå menyn
personen använder telefonen

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ansök om understöd för kulturverksamhet och föreslå årets 2022 kulturgärning i Vasa

Publicerad: 2.1.2023

Privatpersoner, arbetsgrupper och gemenskaper kan åter söka Vasa stads understöd för kulturverksamhet 1.-31.1.2023. Fram till slutet av januari kan man också ge förslag till årets kulturgärning 2022.

Kulturunderstöd kan sökas för enskilda projekt eller yrkesmässigt konstnärligt arbete. Man kan också söka understöd för att liva upp stadskulturen, till exempel för att ordna en kultur- eller konsthändelse i Vasa och dess olika stadsdelar. Objekt- och stadskulturarbetets bidragsformer har slagits samman för att förenkla ansökningen av understöd.

För år 2023 prioriteras utvecklandet av samarbetet Umeå–Vasa. Därmed har en sökande möjlighet att ansöka om understöd för kulturutbyte som riktar sig mot Umeå, t.ex. för rese- och inkvarteringskostnader.

Verksamhetsbidrag för sammanslutningar och föreningar

Sammanslutningar och föreningar i Vasa kan dessutom söka verksamhetsbidrag för etablerad och fortlöpande verksamhet. Verksamhetsbidraget är antingen 1- eller 3-årigt. I januari 2023 kan man ansöka om ett treårigt verksamhetsunderstöd, som är avsett för föreningar med en stark utvecklingsvilja och en tydlig utvecklingsplan för tre år.

Understöd söks genom det elektroniska understödssystemet.

En kulturgärning i Vasa sökes åter!

Vasa stad delar under början av året igen ut priset Årets kulturgärning i Vasa. Priset delas ut för verksamhet under år 2022. Stadsborna kan senast 31.1.2023 föreslå vem som ska få priset.

Med priset uppmärksammas en kulturgärning som en privatperson eller en grupp har gjort år 2022 och som genom sin existens eller verksamhet har utvecklat stadens kulturliv eller gjort det mångsidigare.

Det egna förslaget med en motivering kan inlämnas senast 31.1.2023 per e-post till Vasa stads kulturchef jenni.niemi@vaasa.fi.