Förbigå menyn

Information om coronaviruset

ilmakuva

Artikelkategorier: Nyheter

Ansökan om mera tid för täckning av underskott

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 21.12.2020 bland annat täckande av underskott.

Enligt en bestämmelse i kommunallagen som trädde i kraft 1.12.2020 är det möjligt för kommunen att ansöka om förlängning av tidsfristen för täckande av underskott, om kommunen på grund av exceptionella ekonomiska svårigheter föranledda av coronaepidemin inte kan täcka ett underskott som ackumulerats i balansräkningen inom de överenskomna fyra åren.

Finansministeriet kan bevilja två års tilläggstid för täckande av underskottet. Underskottet ska i så fall i stället för under de föreskrivna fyra åren täckas inom sex år från ingången av det år som följer på fastställandet av bokslutet.

Vasa stad har ett ackumulerat underskott på -25,8 miljoner euro, som ska vara täckt senast i bokslutet för år 2020. Från det underskott som ska täckas kan värdet av fonderna för eget kapital dras av, vilket för Vasa stad är cirka 12,5 miljoner euro. Vasa stads mål är att täcka hela underskottet fram till utgången av år 2021.

Stadsstyrelsen beslutade ansöka om en förlängning av tidsfristen för täckande av underskottet med två år.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 23.12.2020