Förbigå menyn
simstrand

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Badförbud på Abborröns badstrand

Publicerad: 12.8.2022

I ett vattenprov som tagits 8.8 vid Abborröns badstrand konstaterades fekala Escherichia coli-bakterier, och därför har badstranden belagts med badförbud.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav ska mängden Escherichia coli-bakterier i badvatten vid kusten vara under 500 pmy/100 ml. På Abborröns badstrand uppmättes en bakteriemängd på 2400 pmy/100 ml.

Hälsoskyddsmyndigheten har 11.8 fått ett meddelande att Vasa Vatten har granskat avloppsvattenpumpstationen i området. Inget avvikande har upptäckts i pumpstationen eller dess drift.

Det antas att skälet till den höga bakteriehalten är regnen innan provtagningen. De kan ha sköljt orenheter från markytan ut i havsvattnet. Orenheter har eventuellt kommit också via de åar och diken som finns i närheten av Abborröns badstrand.

Ett nytt prov har tagits från badvattnet vid Abborrön 12.8 för uppföljning av bakteriesituationen. Information om resultaten av det nya provet och resultaten från de övriga stränderna ges i början av veckan.

Vattenkvaliteten följs upp under hela sommaren

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (13 st.) regelbundet upp under badperioden 15.6 – 31.8.2022.

De badstränder som följs upp är Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet, Paradisön, Vikinga, södra och norra stranden i Merikart samt Säivänkangas i Laihela.

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, växelns tfn  (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) eller upprätthållaren av stranden, vars kontaktuppgifter finns på badstrandens anslagstavla.

För mer information, kontakta

Ilona Peurala, hälsoingenjör

040 182 1160, terveysvalvonta@vaasa.fi