Förbigå menyn
GigaVaasa

Artikelkategorier: Nyheter

Batterimaterialfabrikens miljökonsekvenser beaktas i omfattande grad

Publicerad: 28.7.2021

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 26.7.2021 bl.a. programmet för bedömning av batterimaterialfabrikens miljökonsekvenser.

Johnson Matthey har till NTM-centralen i Södra Österbotten lämnat in ett program för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB-förfarande) gällande en batterimaterialfabrik i Vasa. NTM-centralen i Södra Österbotten har bett Vasa stad ge ett utlåtande senast 16.8.2021.

Enligt planerna ska fabriken byggas i Långskogsområdet öster om Vasas flygstation, cirka åtta kilometer från centrum av Vasa. Fabrikens främsta produkt är katodmaterial, som produceras för att användas i batterierna i den nya generationens elfordon. I produktionen används kemikalier som råvara, och en del av dem har klassificerats som farliga kemikalier. Den uppskattade produktionskapaciteten är 30 000 ton per år.

Stadsstyrelsen godkände 26.7 Vasa stads utlåtande, där det konstateras att MKB-programmet som helhet är sakligt och väl utarbetat. Miljömålen i Johnson Mattheys verksamhet stöder också Vasa stads strategiska mål.

Staden anser det bra och ytterst viktigt att projektet har som mål att underskrida de riktvärden som ställs i lagstiftningen och bestämmelserna. Enligt staden är det nödvändigt att i konsekvensbedömningen ta upp också behovet av energi, energianvändningens konsekvenser och en hållbar hantering av dem.

Vasa stads utlåtande har beretts i samarbete mellan Planläggningen, Fastighetssektorn, Kommuntekniken, affärsverket Vasa Vatten och Miljösektorn.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Se även nyhet 19.4.2021: Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsort för en hållbar batterimaterialfabrik