Förbigå menyn
Jalkapallon pelaajia

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Begränsningarna i träningsverksamheten för personer under 20 år slopas 20.4

Publicerad: 20.4.2021

Österbottens coronakoordineringsgrupp beslutade 20.4 att begränsningarna i träningsverksamheten för personer under 20 år slopas helt i Österbotten.

Den nya riktlinjen gäller alla barns och ungdomars träningsverksamhet och den börjar gälla genast. Tidigare fick högst 10 personer vara samtidigt på träningarna.

Begränsningarna slopas omedelbart också i de inom- och utomhusidrottsplatser som Vasa stad administrerar i fråga om personer under 20 år. De idrottslokaler som Vasa stad administrerar är idrottscentret, idrottshallen, Silverias motionsrum, skyddsrummet i Orrnäs, skolornas gymnastiksalar samt simhallen.

Begränsningarna mellan sjukvårdsdistrikten i fråga om barns och ungas tävlingsverksamhet fortgår till 30.4, vilket gör att deltagare från annat håll i Finland inte får komma till tävlingar i Österbotten, och från Österbotten får man inte heller delta i tävlingar utanför regionen.

Avbrottet i hobbyverksamhet i grupp för vuxna (äldre än 20 år) fortgår till och med 30.4 i de idrottslokaler som Vasa stad administrerar.

Huruvida dessa gällande begränsningar ska fortgå efter det bedöms nästa veckas tisdag, 27.4.

Läs Österbottens coronakoordineringsgrupps meddelande: https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/under-20-aringar-tillats-utova-hobbyverksamhet/