Förbigå menyn

Information om coronaviruset

asfalttijyrä

Artikelkategorier: Nyheter

Beläggningsarbetena i Metviksområdet föranleder ändringar i trafikarrangemangen

I Metviksområdet utförs nästa vecka beläggnings- och vägmarkeringsarbeten som kommer att inverka på trafikarrangemangen i området. På grund av vägarbetena blir man tvungen att stänga vissa trafiksträckor och –riktningar, vilket kan föranleda köbildningar i trafiken.

Bilisterna uppmanas därför använda alternativa rutter i mån av möjlighet. Arbetena utförs under tiden 18.10-25.10 samt i mån av möjlighet i huvudsak kvälls- och nattid.

Trafiklederna asfalteras i en riktning åt gången och i två skeden enligt följande:

I första skedet utförs asfalteringen i riktningen Centrum-Gerby, då fordonen dirigeras från Vöråstans korsning till de filer som kommer från Gerbyhållet, varvid inte heller avfarten till Brändö och Dragnäsbäck är i användning. Skede 1 beräknas bli färdig under tiden 18-20.10.2010.

I andra skedet utförs asfalteringen i riktningen Gerby-Centrum, då Alskatvägen är helt avstängd på sträckan Gerby-Brändö och trafiken dirigeras via Gerbyvägen. Skede 2 beräknas bli färdig under tiden 20-23.10.2010.

Då trafiklederna har asfalterats görs vägmarkeringarna inom cirka fyra dygn efter att asfalteringen har avslutats. Trafiken dirigeras under den tid arbetet pågår.

Publicerad: 15.10.2020