Förbigå menyn
simstrand

Artikelkategorier: Nyheter

Blågröna alger har observerats vid Paradisöns badstrand 28.6

Publicerad: 28.6.2022

Uppdaterad: 29.6.2022

Vid Paradisöns badstrand på Vasklot i Vasa har idag 28.6.2022 observerats lite blågröna alger. På grund av algförekomsten rekommenderas det att man tills vidare inte badar i vattnet vid Paradisön.

Blågröna alger kan ses som grönaktiga flingor i strandvattnet.

Varmt väder och milda vindar främjar algbildningen i vattendrag. Vindar och strömningar kan röra på massan av blågröna alger och därför kan mängden blågröna alger i vattnet variera snabbt till och med under en och samma dag. Därför lönar det sig för badaren att själv alltid göra en observation av badvattnet innan hen ska bada.

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, centralens tfn (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) eller upprätthållaren av stranden om observationen. Upprätthållarens kontaktuppgifter finns på anslagstavlan på respektive badstrand.

Tisdag 28.6.2022 har det tagits prov enligt uppföljningskalendern på badvattnet vid alla allmänna badstränder i Vasa. Proven har skickats till ett laboratorium för analys och svaren blir färdiga fredag 1.7 eller måndag 4.7. Närmare information om svaren ges senare.