Förbigå menyn
Man sätter sig i bilen

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Boendeparkering tas i bruk på Frilundsvägen

Publicerad: 29.5.2023

Boendeparkeringen inleds på Frilundsvägen i boendeparkeringsområdet C. Boende i närheten av området kan ansöka parkeringstillstånd tidigast 25.5.2023 och tillstånd är i kraft från och med 1.6.2023.

Boendeparkeringsområdena är avsedda för boende i fastigheterna i närområdet. Person som ansöker om boendeparkeringsplats ska vara skriven vid bostadsfastigheten eller uppvisa hyreskontrakt för bostaden. Detta granskas i samband med ansökan.

Boendeparkeringstillstånd kostar 10,00 €/månad per tillstånd och kan anskaffas enbart för personbilar. Boendeparkeringsplatserna längs med Frilundsvägen har markerats med vägmärken.

Närmare anvisningar för ansökning och betalning av boendeparkeringslov finns på eParking-tjänsten och webbplatsen för parkeringsövervakning.