Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Palokadut kartalla

Artikelkategorier: Nyheter

Brandgator i Vasa får namn

Publicerad: 13.2.2020

Uppdaterad: 14.2.2020

Alla brandgator mellan två kvarter i Vasa får namn. Namnen gör det lättare att hitta och lyfter fram brandgatorna. I centrum av Vasa och Vöråstan finns sammanlagt 41 brandgator och av dem har 34 stycken hittills saknat namn.  

Genom att brandgatorna får namn blir det lättare att hitta platsen och de för Vasa kännetecknande brandgatorna lyfts fram. Valet av namn kan även bidra till större förståelse av historien.

– Målet är att namnet framför allt ska ha anknytning till platsen i fråga. Namnet påminner om något som har varit betydelsefullt eller särpräglande i brandgatans omgivning, berättar planläggningsarkitekt Anne Majaneva om namngivningen.

Stadsstyrelsens planeringssektion godkände 14.1.2020 Planläggningens förslag till namn på brandgatorna för offentligt framläggande. Åsikter om förslagen kan lämnas in under tiden 13.2–13.3. Namngruppen går igenom åsikterna och överväger om namnförslagen ska ändras med anledning av dem. Planeringssektionen beslutar om de slutliga namnen.

I Vasa centrum och Vöråstan finns sammanlagt 41 brandgator, varav sju redan har fått namn i samband med detaljplanläggning eller enligt separat beslut av stadsstyrelsens planeringssektion.

De föreslagna namnen är baserade på platsens historia och särprägel

Strävan har varit att namnen på brandgatorna ska anknyta till olika tidsperioder i Vasas historia på den nuvarande platsen. Meningen är att offentlig och privat verksamhet och inslag i staden samt andra kännetecknande drag för centrum och Vöråstan ska få synlighet. Tvåspråkigheten har beaktats i namnvalen.

Namngivningen av brandgatorna har beretts på Planläggningen. – Arbetet med att ge brandgatorna namn startade i en idégrupp med deltagarna Bertil Björklöv, Rauno Grönbacka, Veikko Laakso och Mona Louhelainen från den tvåspråkiga studiecirkeln Vasa 400 vid Vaasa-opisto.

De erhållna uppgifterna och minnesbilderna har kontrollerats och kompletterats i Planläggningens namngrupp, berättar Majaneva.  Som källor vid namngivningen har bl.a. företags och föreningars publikationer, Vasas adressböcker och kartor använts. Till Planläggningens namngrupp hör Anne Majaneva, Emma Pitkäjärvi och Aila Virtanen.

Bekanta dig med bakgrunden och historia

Bekanta dig med bakgrunden till namnen på brandgatorna och deras historia på webbplatsen www.vaasa.fi/platsnamn

Förslag till namn på brandgatorna

1. Höyrymyllynkuja/Ångkvarnsgränden
2. Tuomarinkuja/Domargränden
3. Taiteilijankuja/Konstnärsgränden
4. Maanmittarinkuja/Lantmätargränden
5. Vanginvartijankuja/Fångvaktargränden
6. Lastentarhankuja/Barnträdgårdsgränden
7. Makkaramestarinkuja/Korvmästargränden
8. Soittokunnankuja/Musikkårsgränden
9. Palokunnankuja/Brandkårsgränden
10. Lyseonkuja/Lyceigränden
11. Toimittajankuja/Redaktörsgränden
12. Kellarimestarinkuja/Källarmästargränden
13. Aktivistinkuja/Aktivistgränden
14. Sähkönkuja/Elektricitetsgränden
15. Puhelimenkuja/Telefongränden
16. Opettajankuja/Lärargränden
17. Pankkiirinkuja/Bankirgränden
18. Vesitorninkuja/Vattentornsgränden
19. Vahtimestarinkuja/Vaktmästargränden
20. Kivipainonkuja/Stentryckerigränden
21. Talonrakentajankuja/Husbyggargränden
22. Vesitehtaankuja/Vattenfabriksgränden
23. Valokuvaajankuja/Fotografsgränden
24. Kansakoulunkuja/Folkskolegränden
25. Wasaborginkuja/Wasaborgsgränden
26. Hartmaninkuja/Hartmansgränden
27. Kirjastonkuja/Biblioteksgränden
28. Kenkätehtaankuja/Skofabriksgränden
29. Teräksenkuja/Teräsgränden
30. Kauppahallinkuja/Saluhallsgränden
31. Teatterinkuja/Teatergränden
32. Kauppamatkustajankuja/Handelsresandegränden
33. Rosteninkatu/Rosténsgatan
34. Veturinmiehenkuja/Lokmannagränden
35. Konemestarinkuja/Maskimästargränden
36. Veneenskrapaajankuja/Båtskrapargränden
37. Osuuskunnankuja/Andelslagsgränden
38. Kuorolaulunkuja/Körsångsgränden
39. Koululaisenkuja/Elevgränden
40. Suojelukunnankuja/Skyddskårsgränden
41. Kirjailijankuja/Författargränden

Karta över brandgatorna

Palokadut kartalla

Karta över brandgatorna (pdf)

Kungörelsen: Namnförslag för brandgator framlagt 13.2-13.3.2020