Förbigå menyn
Formeln

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

De resterande småhustomterna i Gamla hamnen delas ut

Publicerad: 21.11.2022

De småhustomter i Gamla hamnen som blev lediga i fjol förs över till kontinuerlig ansökan. Tomterna är sammanlagt 13 och de kan fritt sökas under två veckor 21.11–5.12. Vem som får tomterna avgörs genom lottning bland de sökande.

Tomterna söks elektroniskt via eTomttjänsten. I eTomttjänsten kan du även bekanta dig med kartor över tomterna och granska uppgifterna om tomternas markbeskaffenhet.

De tomter som kan ansökas är angivna i terrängen med skyltar. Mer information och anvisningar till dem som vill ansöka om en tomt finns på Vasa stads webbsidor. På sidorna berättas bland annat om förutsättningarna för att söka undantag från det våningsantal som anges i detaljplanen, om man vill bygga i en våning.