Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Delta i invånarkvällen om planändringen för Villa Gerby

Publicerad: 25.11.2021

Uppdaterad: 29.11.2021

Vasa stads planläggning ordnar en invånarkväll om detaljplaneändringen för Villa Gerby. Under kvällen studerar vi närmare både området som planändringen berör, målen för ändringsarbetet och planmaterialet. Invånarkvällen äger rum på torsdag 2.12.2021.

Obs! Mötet ordnas via Teams. För mer information och anmälan, gå in på vasa.fi/ak1114

Villa Gerby bredvid Gerby båthamn är byggd i slutet av 1800-talet och har en färgstark historia. Villan har under åren fungerat som såväl sommarbostad, restaurang som ungdomsgård. Under de senaste åren har Villa Gerby emellertid stått tom.

Vid ändringen av detaljplanen undersöks områdets användningsändamål och möjligheter till kompletterande byggande. I planarbetet utreds om man från Villa Gerbys tomt kan stycka av en eller flera bostadstomter för småhusbyggare så att det skyddade byggnadsbeståndet bevaras och de nya byggnaderna passar in i miljön. Målet är också att bevara en offentlig förbindelse till stranden även om tomterna övergår i privat ägo.

Program för invånarkvällen:

  • 15.00–15.30 Planpromenad. Vi samlas på Villa Gerbys parkeringsplats och promenerar runt planändringsområdet under ledning av planläggningsarkitekt Anna Myllymäki samt studerar platsens historia och nuläge. Vid regn samlas vi på Villa Gerbys täckta terrass.
  • 15.30–17.00 Drop in-möte i Villa Gerbys huvudbyggnad. Planberedarna Anna Myllymäki och Kati Vuohijoki från Vasa stads planläggning närvarar och svarar på frågor och berättar mera om planprojektet. Planmaterialet kan studeras fritt inne i huset.
  • 17.00–18.00 Möte för allmänheten i Villa Gerbys huvudbyggnad. Vi presenterar målen för ändringen av detaljplanen för Villa Gerby, resultaten av de utredningar som hittills har gjorts, de åsikter som framfördes medan programmet för deltagande och bedömning var framlagt samt de preliminära utkast till markanvändning som gjorts upp utifrån dessa. Efter presentationen har vi reserverat tid för frågor och diskussion.

Tid och plats:

  • 2.12.2021 kl. 15.00, Villa Gerby, Klibbalkärrsvägen 4.

På grund av de nya restriktionerna för sammankomster ber vi dig anmäla dig preliminärt. Anmäl dig till invånarkvällen genom att ange dina uppgifter.

Du kan också anmäla dig per e-post till anna.myllymaki@vaasa.fi eller per telefon +358 40 152 7784.

Under mötet ska alla använda munskydd samt se till en bra handhygien och tillräckliga säkerhetsavstånd inomhus. Ifall vi är tvungna att ställa in både mötet för allmänheten och drop in-mötet, ordnar vi bara en planpromenad kl. 15 och mötet för allmänheten kl. 17 hålls via Microsoft Teams. Om du har lämnat dina kontaktuppgifter meddelar vi dig om ändringarna personligen. Aktuell information hittar du även på planprojektets webbplats vasa.fi/ak1114.