Förbigå menyn
Lapset laulavat kuorossa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Den grundläggande konstundervisningen firar jämna år i Vasa

Publicerad: 11.2.2022

Uppdaterad: 30.3.2022

Under 2022 firar Vasa den grundläggande konstundervisningen för barn och unga. Musikläroanstalten Kuula-institutet fyller 70, musiklekskoleverksamheten 50 och TaiKon 30 år.

– Vi hoppas att kunna fira tillsammans med publiken och glädja hela Vasaregionen med olika konstformer, säger Tomas Holmström, rektor för Kuula-institutet, och Mia Wiik, biträdande rektor med ansvar för Taikon.

Under jubileumsåret ordnas i mån av möjlighet och med beaktande av eventuella restriktioner olika jubileumskonserter och dansföreställningar som är öppna för alla samt en elevfest för eleverna inom den grundläggande konstundervisningen.

Från ett bakrum till en läroanstalt med 1 200 elever

Vid Kuula-institutet studerar varje år cirka 1 200 barn, ungdomar och vuxna under ledning av 43 lärare.

– Vi erbjuder mångsidiga studier i musik, sång och dans. Det finns utbud även för vuxna i det öppna studieprogrammet, säger Holmström.

Kuula-institutet, som fått sitt namn efter kompositören Toivo Kuula, inledde sin verksamhet i en musikaffärs bakrum i Vasa år 1952. Under sina 70 år har musikinstitutet vuxit i fråga om både verksamhetsområde och lokaler. Enheten i Vasa är verksam i anslutning till enhetsskolan Onkilahden yhtenäiskoulu på Skeppsgatan, men undervisning ges även i Laihela och Storkyro.

Tidig musikfostran har långa anor i institutet. Musiklekskolan firar sitt 50-årsjubileum under det innevarande året.

Yrkesutbildade, professionella lärare

TaiKon erbjuder barn i åldern 4–18 år konstundervisning i bildkonst, slöjd, mediekonst, cirkus- och teaterkonst samt i dans. Varje vecka deltar cirka 800 barn och ungdomar i undervisningen vid TaiKon.

– Därutöver ges TaiKons konstundervisning till cirka 3 000 barn och ungdomar i daghem och skolor samt i samband med konstläger varje år, säger Wiik.

Konstpedagogiken har långa anor i Vasa. Exempelvis bildkonstundervisningens rötter sträcker sig tillbaka till 1940-talet, då en lokal konstförening grundade en konstskola i staden. Lagen om grundläggande konstundervisning trädde i kraft 1992, och då tog Vasa stad över ansvaret för verksamheten.

– I dag är det två lärare i huvudsyssla och cirka 25 timlärare som ansvarar för konstundervisningen vid TaiKon, alla proffs inom sina respektive konstformer, säger Wiik.

Vad är grundläggande konstundervisning?

 • Med grundläggande konstundervisning avses målinriktade studier som bygger på en läroplan och som avläggs under ledning av utbildade och yrkeskunniga lärare.
 • Avsikten är att alla barn och ungdomar ska hitta en personlig stig inom konsten på sina egna villkor.
 • Barnens och ungdomarnas uppväxt stöds med hjälp av konst i sju olika konstformer: musik, dans, bildkonst, slöjd, teaterkonst, cirkus och mediekonst.
 • Tröskeln till den grundläggande konstundervisningen är låg, för Kuula-institutet och TaiKon ordnar inga inträdesprov.
 • Den grundläggande konstundervisningen kan resultera i en livslång hobby eller i en karriär inom konsten.
 • I den grundläggande konstundervisningen lär sig eleverna utöver olika konstformer även bland annat samarbetsfärdigheter och emotionella färdigheter, något som vi alla behöver exempelvis under studietiden och i arbetslivet.

Utdrag ur programmet för den grundläggande konstundervisningens jubileumsår:

 • April:
  • TaiKon goes Rewell: TaiKon presenterar sig i de lediga affärslokalerna i köpcentret (6–7 st.), konst och aktiviteter.
  • Kuula-institutets pianoevenemang Slätten klingar 8–10.4
  • Kuula-institutets Klingande och dansande huset onsdag 27.4: kom och testa olika instrument och dansa
 • Maj:
  • TaiKons vårutställning ”Juhla – Fest” med visuella konstformer 6–26.5
  • Kuula-institutet 70 år, jubileumskonsert
 • Hösten 2022: Elevfest för eleverna inom den grundläggande konstundervisningen
 • November: musiklekskoleverksamhetens 50-årsjubileumskonserter
 • December: barn och ungas musikal Mysteria (i samarbete mellan Kuula-institutet och TaiKon)