Förbigå menyn
lärare och barn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Den grundläggande utbildningens läsår och lovtider 2022–2023

Publicerad: 14.2.2022

Vasa stads grundläggande utbildning inleder nästa läsår 15.8.2022 och avslutar det lördag 3.6.2023.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. I enlighet med detta är arbetsdagarna under läsåret 2022–2023 totalt 187.

Höstterminen börjar måndag 15.8.2022 och vårterminen slutar lördag 3.6.2023.

Höstlovet och sportlovet är fem dagar långt. Höstlovet infaller 17–21.10 och sportlovet 27.2–3.3.2023. Jullovet infaller 22.12.2022—3.1.2023.

– Under några läsår har Vasa varit ett undantag nationellt sett i och med att höstlovet har varit endast tre dagar långt. Nu är höstlovet en hel vecka. I stället är jullovet en aning kortare, berättar skoldirektörerna Kari Nummela och Marianne West.

17.12 är det lördagsskoldag. Skolorna kan om de så önskar byta lördagsskoldagen 17.12 till lördagen 20.5.2023.

Beslutet om arbetsdagarna inom den grundläggande utbildningen fattade nämnden för fostran och undervisning vid sitt möte 8.12.2021.