Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Det ekonomiska läget förutsätter ett flertal åtgärder

På sitt möte 17.2.2020 behandlade stadsstyrelsen bland annat dispositionsplanerna för ekonomin och besparingarna.

Stadens organ har returnerat sina dispositionsplaner för ekonomin för år 2020. Enligt planerna skulle årets verksamhetsinkomster underskrida det budgeterade med 100 000 euro och verksamhetsutgifterna överskrida det budgeterade med 8,1 miljoner euro. Det här innebär att målresultatet för år 2020, dvs. cirka 21,1 miljoner euro, inte förverkligas.

På grund av skyldigheten att täcka underskott bör de underskott på -33 miljoner euro som har ackumulerats sedan år 2015 täckas senast i bokslutet för år 2020. För att det ackumulerade underskottet ska kunna täckas bör resultatmålet för år 2020 vara minst +21,1 miljoner euro, med antagandet att resultatet för räkenskapsperioden 2019 är cirka 0 euro.

För att resultatmålet ska kunna nås har stadsstyrelsen beslutat att social- och hälsovårdsnämndens samt nämndens för fostran och utbildning dispositionsplaner återsänds till nämnderna. Dessa nämnder har överskridit budgeten med totalt 4,1 miljoner euro. Nämnderna ska returnera sina justerade dispositionsplaner senast 28.2.

Dessutom uppmuntras stadens personal att ta ut oavlönad ledighet, ett anskaffningsförbud i fråga om driftsekonomin införs till slutet av augusti och det skärpta förfarandet för rekryteringar fortsätter.

Stadsstyrelsen beslutade också inleda ett samarbetsförfarande som gäller hela personalen. Genom det här eftersträvas en kostnadsbesparing på högst 11,1 miljoner euro år 2020. Sparbehovet preciseras i stadsstyrelsen 16.3.

 

Stadsstyrelsens följande möte flyttades fram till 9.3.2020.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

 

 

Publicerad: 20.02.2020