Förbigå menyn
Hand i hand

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Det förnyade Delaktighetsprogrammet inspirerar till påverkan

Publicerad: 3.5.2022

Målet med Vasa stads uppdaterade Delaktighetsprogram är att göra det enkelt att vara delaktig i vardagen. Då påverkan och växelverkan lyckas skapas betydelse och samhörighet. Stadsfullmäktige godkände programmet vid sitt sammanträde måndagen den 2 maj.

– Detta program har gjorts tillsammans, för oss alla. Under 2020 och 2021 ordnade vi totalt 15 workshoppar och möten för invånare, råd, föreningar, erfarenhetssakkunniga, sektorer och nätverk. Vi hade också en styrgrupp bestående av förtroendevalda. Till sist fick invånarna kommentera helheten, berättar områdesservicechef Suvi Aho, som svarat för programmet.

Vid diskussionerna och workshopparna funderade vi bland annat på med vilka metoder staden kan stöda invånarnas direkta deltagande och påverkan samt hur och var människorna själva vill delta.

– I programmet har invånarnas och organisationernas behov beaktats. Och naturligtvis det hur stadens anställda med sin verksamhet kan främja och stödja delaktigheten, summerar Aho.

Tre bärande teman

Av diskussionerna sammanställdes tre teman i Delaktighetsprogrammet, vilka bygger på olika aktörers perspektiv. Dessa är:

  • Invånarnas Vasa – delaktigheten fungerar i vardagen. Temat innehåller bland annat inkluderande budgetering, utvecklande av barnens möjligheter att påverka och fördjupning av bibliotekens roll som påverkansplatser.
  • Vasa är en föreningsvänlig stad – ett värdefullt liv skapas genom interaktion. I temat granskas bl.a. hur öppna stadens lokaler är, sammanställs en organisationsguide och informeras om verksamheten med erfarenhetssakkunniga.
  • En stad som stöder delaktighet samt kunniga arbetstagare – möjligheterna att påverka förbättras. Temat behandlar utbildning och stöd, vilket stadens anställda och ledning får som stöd för delaktighetsarbetet. Dessa är bland annat en verktygsback för delaktighet och främjande av tillgängligheten.

Enligt Aho är det viktigt att följa upp hur programmet genomförs.

– För varje tema har utarbetats konkreta mål, åtgärder och mätare. Hur åtgärderna genomförts och invånarväxelverkan på de olika sektorerna följs upp årligen. Till stadsfullmäktige ges en mera omfattande översikt om framstegen vid slutet av fullmäktigeperioden. Det tillsammans utformade programmet blir levande genom samarbete; handlingar i Vasabornas lyckliga vardag, lovar Aho.

 

Bekanta dig med programmet och delaktighetsmöjligheterna: www.vaasa.fi/sv/paverka