Förbigå menyn
simstrand

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Det går igen att bada vid Abborröns badstrand – också de övriga badstränderna i Vasa som kontrollerats uppfyllde kvalitetskraven

Publicerad: 16.8.2022

Under vecka 32 har det tagits prov (13 st.) i enlighet uppföljningskalendern för badvattnet vid alla allmänna badstränder i Vasa. I ett vattenprov som tagits 8.8 vid Abborröns badstrand konstaterades fekala Escherichia coli-bakterier, och därför belades badstranden med badförbud. I ett nytt prov, som togs 12.8, konstaterades bakteriemängden underskrida gränserna för åtgärder enligt kvalitetskraven, vilket gör att man igen kan bada vid Abborröns badstrand.

Orsaken till den höga bakteriehalten vid Abborrön antas vara regnen innan provtagningen. De har sköljt orenheter från markytan ut i havsvattnet.

Övriga undersökta badstränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven. Inga blågröna alger konstaterades i badvattnen.

Vattenkvaliteten följs upp under hela sommaren

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (13 st.) regelbundet upp under badperioden. De prover som nu tagits är de sista enligt uppföljningskalendern för den här sommaren. Vid eventuella misstankar gällande kvaliteten kan prover ännu tas fram till det att badperioden slutar 31.8.

De badstränder som följs upp är Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet, Paradisön, Vikinga, södra och norra stranden i Merikart samt Säivänkangas i Laihela.

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, växelns tfn  (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) eller upprätthållaren av stranden, vars kontaktuppgifter finns på badstrandens anslagstavla.

För mer information, kontakta          

Maarit Kantola, hälsoingenjör tfn 040-5551184 / terveysvalvonta@vaasa.fi